به جمع خوانندگان worksafe بپیوندید


در صورتی که تمایل داشتید ، می توانید ایمیل خود را وارد کنید تا شما هم از مطالبی که اعضا در گروه منتشر میکنند مطلع شوید.

بعداز ارسال ایمیل، دعوت نامه ای به ایمیل شما ارسال خواهد شد.حتما پوشه spam را هم چک کنید.


براساس معیارهاى انجمن توراکس آمریکا میزان افت قابل توجه در عملکرد ریه در طول زمان براى هر یک  از پارامترهاى FVC و FEV1 و15 درصد  بیشتر مى باشد. تعریف میزان افت قابل توجه در توصیه هاى انجمن طب کار و محیط آمریکا معادل 10 % مى باشد.

بیشتر بخوانید...

من مدیر عامل یک شرکت تأمین کننده نیروی انسانی هستم که کارگران طرف قرارداد خود را در واحد ها مختلف به کار می گمارم درصورت بروز حادثه برای آنها به علت نقص فنی و یا حفاظتی دستگاه متعلق به شرکتی که من کارگر خود را در آنجا به کار گمارده ام آیا به نظر جنابعالی من هم مسئول هستم

پاسخ :

بیشتر بخوانید...

سلام . شغل من پیمانکاری درپروژه های ساختمانی می باشد که معمولا ًکار را از پیمانکار اصلی به پیمان می گیرم و در قراردادی که با پیمانکار اصلی می بندم در یکی از بندها می نویسم که درصورت بروز حادثه مسؤلیت آن متوجه پیمانکار اصلی می باشد آیا درصورت بروز حادثه من مسؤلیتی خواهم داشت

پاسخ :

بیشتر بخوانید...

آمار حوادث در سال 1394

لینک ثابت...

حدود مجاز مواجهه تعیین شده عوامل زیان آور شیمیایی برای ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط های کاری است و در موارد زیر نباید استفاده گردد:
الف-ارزیابی و کنترل آلودگی هوای مناطق شهری،روستایی یا زیست محیطی
ب-برآورد پتانسیل سمیت مواجه های مداوم و بی وقفه یا دوره های کاری طولانی مدت ج- اثبات یا رد وجود یک عارضه یا بیماری در افراد

بیشتر بخوانید...

گر کارگری در کارگاه در ماه حرام دچار حادثه شود به طور مثال انگشت وی قطع شود دیه او چقدر افزایش می یابد

پاسخ

بیشتر بخوانید...

شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای

لینک ثابت...

تاریخ و زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت 95

لینک ثابت...

من کارفرمای یک کارگاه کوچکی هستم که یکی از کارگران شرکت در اولین ساعات اولین روز کاریش به علت افتادن جسم سنگین بر روی پایش دچار حادثه شده است ، همان اول صبح، من یکی از کارگران را فرستاده بودم که برای او کفش ایمنی بخرد ولی متأسفانه ده دقیقه قبل از آنکه او کفش را بیاورد برای کارگر حادثه رخ داد با این وصف که من در همان ساعات اول شروع به کار کارگر در حال انجام وظیفه خود یعنی خریدن کفش برای او بوده ام و خود کارگر هم شهادت می دهد که من این کاررا کرده ام به نظر جنابعالی باز هم مقصرم

پاسخ : 

بیشتر بخوانید...

کارشناس HSE شرکتی هستم که پیمانکار اصلی بوده و بخش های مختلفی از کار رو به پیمانکاران مختلف به صورت پیمانی داده است. در قرارداد پیمانکار ایجاد مکان غذاخوری و استراحت دیده شده و ما هم به کرات در جلسات و هم به صورت مکتوب متذکر شدیم که به فوریت نسبت به ایجاد مکان مناسبی جهت غذا و استراحت کارگران ایجاد نماید ولی متاسفانه هنوز نفرات پیمانکار در محل فعالیت اجرایی غذا صرف می نمایند و استراحت می کنند. حال سوال بنده اینه که در صورت وقوع حادثه در زمان ناهار و استراحت چه کسی مسئول است؟

پاسخ :

بیشتر بخوانید...